Det förflutna har ingen makt över nuet

Citat: Eckart Tolle

Vi har sett vad hatet har gjort i det förflutna – det är nu dags att välja kärlek och bygga upp vår Jord.

In fact, we have seen what hate did to the past- now it´s time to choose love in our present living and rebuild our Mother Earth.

 

Share your thoughts