<>

TellusLove

TellusLove is a global green movement with the goal to create a sustainable future for planet Earth.

We’re searching for green hearts and companies in order to highlight climate issues  & great initiatives.

Our ambition is to create a mass awareness and to strive together to protect our life-sustaining ecosystem on Earth.

 

Telluslove är en grön global rörelse med målet att skapa en hållbar framtid för vår planet genom att lyfta goda företag, viktiga frågor, medmänniskor och fantastiska initiativ med jordens bästa i fokus. 

Vår ambition är att skapa en massmedvetenhet bland våra medmänniskor och tillsammans verka för att skydda vårt naturliga och livsuppehållande ekosystem på jorden.

 

 

When they say walls – we say bridges
When they say hatred- we say love
When they go low – we go high
Love defeats hate – always

 

Facebook.
Twitter.
Skype.